Το μυστικό μας

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για δύο φωνές και πιάνο (σελ. 15)
Το δέκατο (τελευταίο) τραγούδι από τα δέκα που περιλαμβάνει η συλλογή τραγουδιών με τον γενικό τίτλο "10 Αθηναϊκά Τραγούδια" του Τάκη Μαρίνου
Εξώφυλλο έγχρωμο, φέρει χειρόγραφα υπογραφή του συνθέτη & Αθήναι /5/49
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με κατάλογο των τραγουδιών προς έκδοση του συνθέτη και τιμή, συμπληρωμένη χειρόγραφα, δρχ. 20,000
Αναγράφεται (οπισθόφυλλο) : Η εκτύπωση έγινε από την Κ. Π. Καρύδης Α. Ε.

Δείτε επίσης