Αγάπα με

PDF cannot be displayed, please update.

Το τρίτο τραγούδι από τα δέκα που περιλαμβάνει η συλλογή τραγουδιών με τον γενικό τίτλο "10 Αθηναϊκά Τραγούδια" του Τάκη Μαρίνου
Tango για δύο φωνές και πιάνο (σελ. 6)
Έγχρωμο εξώφυλλο, φέρει χειρόγραφα υπογραφή του συνθέτη & Αθήναι /5/49
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με κατάλογο των τραγουδιών προς έκδοση του συνθέτη και τιμή, συμπληρωμένη χειρόγραφα, δρχ. 20,000
Η εκτύπωση έγινε από την Κ. Π. Καρύδης Α. Ε. (αναγράφεται στο οπισθόφυλλο)
Στην παρτιτούρα με τίτλο "Αγάπα με" που εκδόθηκε από τον οίκο Γαϊτάνου περιλαμβάνεται τραγούδι σε μουσική Δημήτρη Ρόδιου και στίχους του Α. Βλάχου ίδιους με τους στίχους (Ερρίκος Χάινε) της παρούσας παρτιτούρας.

Δείτε επίσης