Είναι καιρός το τρένο να προφτάσεις

PDF cannot be displayed, please update.

Tango romance για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Μ. [Μίχος] Μίνως τηλ. 54059
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου με κατάλογο των εκδόσεων

Δείτε επίσης