Μπαλλάτα ("Κάτω στο γιαλό")

PDF cannot be displayed, please update.

Το υπ. αρ. 5 τραγούδι, από τα δεκατρία τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε παρτιτούρες, στη σειρά "Νέα διαλεκτά τραγούδια μετά συνοδείας πιάνου"
Τραγούδι για φωνή και πιάνο σε μουσική και ποίηση Γεωργίου Λαμπελέτ "Καρούσου"
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο
Αναγράφονται οι τίτλοι δώδεκα τραγουδιών της σειράς
Στη σελ. 2 υπάρχει έντυπη αφιέρωση "Στην Νίκα Φωκά" και ένδειξη της τονικότητας και της φωνητικής έκτασης
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης