Αν βγουν αλήθεια

PDF cannot be displayed, please update.

Καντάδα για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Δρ.3,50
Έντυπη αφιέρωση: Εις την συντροφιά του ατελιέ οδός Διογένους 4 των φίλων: Π.Β.Δ.Κ. και Φ.Ρ.
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους του δεύτερου κουπλέ
Υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο σε κακή κατάσταση, με την σημείωση Κ. Ι. Παπαχρήστος, Αθήνα 1943

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης