Άνοιξις

PDF cannot be displayed, please update.

Το υπ. αρ. 13 τραγούδι, από τα δεκατρία τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε παρτιτούρες, στη σειρά "Νέα διαλεκτά τραγούδια μετά συνοδείας πιάνου" Τραγούδι για φωνή και πιάνο σε ποίηση Ιωάννη Πολέμη
Μονόχρωμο εξώφυλλο με σχέδιο, την αναγραφή των τίτλων δεκατριών τραγουδιών της σειράς και σφραγίδα "Τιμής ένεκεν αφιερούται εκ του φιλικού σας καταστήματος Γαϊτάνου, Αθήναι" Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Α. Βαρθαλίτης
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με την αναγγελία "Ο Μουσικός Οίκου Γαϊτάνου συνεργαζόμενος με την κινηματογραφικήν εταιρείαν Φοξ Φιλμ εξησφάλισε την αποκλειστικότητα της εκδόσεως όλων των τεμαχίων των προβληθησομένων ταινιών κατά την χειμερινήν περίοδον" και σχετικό κατάλογο ταινιών

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης