Επίστεψα

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγούδι για φωνή και πιάνο σε ποίηση Ιωάννη Πολέμη
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο, φέρει ένδειξη 138 Νο1 με την τονικότητα και τη φωνητική έκταση και αναγράφονται οι τίτλοι δεκατριών τραγουδιών του συνθέτη
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσας
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης