Ο Δημητράκης (Δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Εις τους εντός και εκτός της Μάνδρας τζαμπατζήδες, Τραγουδάκι που κατήντησε ύμνος της Μάνδρας, Τιμάται Δρ.15
Έντυπη αφιέρωση: Εις τους συνεργάτας μου της "Μάνδρας" Συγγραφείς Παντελή Χορν, Α. Βώττην και Δ. Ευαγγελίδην
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης