Το ρομάντσο μας

PDF cannot be displayed, please update.

Beguine για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο
Στη σελ. 2 αναγράφεται Για τη Μιρ... Η.Θ, Για την Λιάνα... Γ.Ο
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Αντ. Βαρθαλίτης
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου

Δείτε επίσης