Σύλβα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο με σχέδιο και την αναγραφή "Εξεδόθη εις δίσκους Odeon"
Στη σελ. 2 αναγράφεται "Χαρισμένο στο Γιάννη Ζ."
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο, όπου αναγράφεται "Εξεδόθη Βάλε να πιω, Tango"

Δείτε επίσης