Λίγα λουλούδια

PDF cannot be displayed, please update.

Fox trot για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο (πράσινο) με σχέδιο, φέρει σφραγίδα "Ιωάν. Γ. Τζαννετάκης Καλάμαι"
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσα και υπάρχει σφραγίδα (κάτω δεξιά) με το όνομα του συνθέτη
Κενό οπισθόφυλλο

Δείτε επίσης