Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Ο Κάβουρας" του Δημήτρη Γιαννουκάκη
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Περδίκη (ερμηνευτής) Αναγράφεται: "Το μεγάλο succes του Περδίκη".
Στη σελ. 2 υπάρχει διαφημιστική σφραγίδα για τα "νέα τραγουδάκια".
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου με κατάλογο των τελευταίων εκδόσεων.
Υπάρχει σε δύο αντίτυπα.

Δείτε επίσης