Κυρά μου

PDF cannot be displayed, please update.

Απόσπασμα παρτιτούρας (σελ. 1 & 2), από την οποία έχει αποκοπεί το υπόλοιπο τμήμα (σελ. 3 & 4).
Τραγούδι για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο με σχέδιο (φέρει έντυπη υπογραφή του καλλιτέχνη) και την έντυπη αφιέρωση (σελ. 2 πάνω αριστερά) "Το χαρίζω στην μητέρα μου, Π. Επιτροπάκης"

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης