Απόψε που 'χω τάλιρα

PDF cannot be displayed, please update.

Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια.
Τραγούδι για φωνή και πιάνο, μονόχρωμο εξώφυλλο (μπλε) με φωτογραφίες των Θεόδωρου Δερβενιώτη και Χρήστου Κολοκοτρώνη και την αναγραφή "Σε δίσκους Columbia αρ. δίσκου 7294"και μονόχρωμο οπισθόφυλλο (μπλε) με την παρτιτούρα του δεύτερου τραγουδιού.
Στις σελ. 3 & 4 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Θεοφιλόπουλος. Υπάρχει σε δύο αντίτυπα.

Δείτε επίσης