Το τσομπανόπουλο

PDF cannot be displayed, please update.

Άσμα ποιμενικό για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ με λιθογραφία (ΡΟΕΜ);
Σφραγίδα: Αιμίλιος Δ. Κανούτας, Ιατρός, Παθολόγος - Παιδίατρος
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης