Σ' τα φίλησα τα χείλη σου

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια
Εξώφυλλο μονόχρωμο (κόκκινο) με διακοσμητικό σχέδιο
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο (κόκκινο) με τη συνέχεια της παρτιτούρας του δεύτερου τραγουδιού

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης