Μερακλή Ραστ Μανές (Αφήστε με να καίγομαι)

PDF cannot be displayed, please update.

Παρτιτούρα του Μερακλή Ραστ Μανέ (Αφήστε με να καίγομαι) στην εκτέλεση με τη Ρόζα Εσκενάζυ από τον δίσκο Columbia USA 56323-F.
Η παρτιτούρα καθώς και η ανάλυση που ακολουθεί εντάσσονται στη Μουσικολογική ανάλυση - τεκμηρίωση των ηχογραφήσεων του «Ραστ μανέ» του Εικονικού Μουσείου «Αρχείου Κουνάδη» που εκπόνησε ο μουσικολόγος Σπήλιος Κούνας στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Αρχείου Κουνάδη.

Στοιχεία ανάλυσης

Οργανική είσοδος-λύρα: καθοδική κίνηση σε ένα 5χ ραστ και κατάληξη στη Βάση.
Φωνητική είσοδος: φράση σε καθοδικό 5χ ραστ και κατάληξη στη Βάση.
Οργανικό μέρος από το ούτι: εκτελεί φράσεις που επαναλαμβάνουν τις προηγηθείσες δομές.
1ο ημιστίχιο: ανοδικό 5χ ραστ που εισάγει το ημιστίχιο στην 5η βαθμίδα. Επανάληψη με κάθοδο και κατάληξη στη Βάση.
2ο ημιστίχιο: καθοδική κίνηση 5χ ραστ με ατελή κατάληξη στη 2η βαθμίδα (δίχως έλξη 3ης και άκουσμα ουσάκ). Ακολουθεί εντελής κατάληξη στη Βάση αφού πρώτα χαμηλώσει χαρακτηριστικά η 3η βαθμίδα.
Οργανικό μέρος από τη λύρα: συνοψίζει το άκουσμα που προηγήθηκε, 5χ ραστ καθοδικό, ατελείς καταλήξεις στη 2η βαθμίδα και κατάληξη στη Βάση.
2ο ημιστίχιο (επανάληψη): μαλακό 4χ χιτζάζ στην 5η βαθμίδα, ακολουθεί επιφώνημα και λύση του χρωματικού περιβάλλοντος με Μι αναίρεση και χαμηλή την 7η βαθμίδα. Δομή ενός «ατζεμλί ραστ» που καταλήγει στην 5η.
Οργανικό μέρος από το ούτι: με πρώτο τονικό κέντρο την οκτάβα εκτελεί καθοδική κίνηση με διατονική συμπεριφορά της 7ης βαθμίδας. Εκτελεί καθοδικές κινήσεις μέχρι τη Βάση και καταλήγει τελικά στην 5η βαθμίδα.
3ο και 4ο ημιστίχιο: καθοδική κίνηση στο 5χ ραστ, και κατάληξη στη Βάση, και τα δυο ημιστίχια στην ίδια ακριβώς δομή με παρόμοιες καταλήξεις.
Καταληκτικό οργανικό μέρος: ολοκληρώνει με οργανικό θέμα βασιζόμενο σε ένα καθοδικό 5χ ραστ. Εκτελεί έλξη της 4ης από την 5η και άκουσμα ενός νικρίζ που καταλήγει στη Βάση. Επιστροφή σε περιβάλλον ραστ πριν την τελική κατάληξη. Το ούτι εκτελεί ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο με τονικό κέντρο τη Βάση.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
9/2019-3/2020
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Αφήστε με να καίγομαι μόνος και μοναχός μου,
γιατί είναι ο πόνος μου πολύς μεγάλος ο καημός μου
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
KA_Col_56323_MerakliRastManes_partitoura
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Μερακλή Ραστ Μανές (Αφήστε με να καίγομαι)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=10804

PDF cannot be displayed, please update.

Παρτιτούρα του Μερακλή Ραστ Μανέ (Αφήστε με να καίγομαι) στην εκτέλεση με τη Ρόζα Εσκενάζυ από τον δίσκο Columbia USA 56323-F.
Η παρτιτούρα καθώς και η ανάλυση που ακολουθεί εντάσσονται στη Μουσικολογική ανάλυση - τεκμηρίωση των ηχογραφήσεων του «Ραστ μανέ» του Εικονικού Μουσείου «Αρχείου Κουνάδη» που εκπόνησε ο μουσικολόγος Σπήλιος Κούνας στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Αρχείου Κουνάδη.

Στοιχεία ανάλυσης

Οργανική είσοδος-λύρα: καθοδική κίνηση σε ένα 5χ ραστ και κατάληξη στη Βάση.
Φωνητική είσοδος: φράση σε καθοδικό 5χ ραστ και κατάληξη στη Βάση.
Οργανικό μέρος από το ούτι: εκτελεί φράσεις που επαναλαμβάνουν τις προηγηθείσες δομές.
1ο ημιστίχιο: ανοδικό 5χ ραστ που εισάγει το ημιστίχιο στην 5η βαθμίδα. Επανάληψη με κάθοδο και κατάληξη στη Βάση.
2ο ημιστίχιο: καθοδική κίνηση 5χ ραστ με ατελή κατάληξη στη 2η βαθμίδα (δίχως έλξη 3ης και άκουσμα ουσάκ). Ακολουθεί εντελής κατάληξη στη Βάση αφού πρώτα χαμηλώσει χαρακτηριστικά η 3η βαθμίδα.
Οργανικό μέρος από τη λύρα: συνοψίζει το άκουσμα που προηγήθηκε, 5χ ραστ καθοδικό, ατελείς καταλήξεις στη 2η βαθμίδα και κατάληξη στη Βάση.
2ο ημιστίχιο (επανάληψη): μαλακό 4χ χιτζάζ στην 5η βαθμίδα, ακολουθεί επιφώνημα και λύση του χρωματικού περιβάλλοντος με Μι αναίρεση και χαμηλή την 7η βαθμίδα. Δομή ενός «ατζεμλί ραστ» που καταλήγει στην 5η.
Οργανικό μέρος από το ούτι: με πρώτο τονικό κέντρο την οκτάβα εκτελεί καθοδική κίνηση με διατονική συμπεριφορά της 7ης βαθμίδας. Εκτελεί καθοδικές κινήσεις μέχρι τη Βάση και καταλήγει τελικά στην 5η βαθμίδα.
3ο και 4ο ημιστίχιο: καθοδική κίνηση στο 5χ ραστ, και κατάληξη στη Βάση, και τα δυο ημιστίχια στην ίδια ακριβώς δομή με παρόμοιες καταλήξεις.
Καταληκτικό οργανικό μέρος: ολοκληρώνει με οργανικό θέμα βασιζόμενο σε ένα καθοδικό 5χ ραστ. Εκτελεί έλξη της 4ης από την 5η και άκουσμα ενός νικρίζ που καταλήγει στη Βάση. Επιστροφή σε περιβάλλον ραστ πριν την τελική κατάληξη. Το ούτι εκτελεί ρυθμικο-αρμονικό μοτίβο με τονικό κέντρο τη Βάση.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
9/2019-3/2020
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Αφήστε με να καίγομαι μόνος και μοναχός μου,
γιατί είναι ο πόνος μου πολύς μεγάλος ο καημός μου
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
KA_Col_56323_MerakliRastManes_partitoura
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Μερακλή Ραστ Μανές (Αφήστε με να καίγομαι)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=10804

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης