"ΜΟΥΣΙΚΑ" ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Tα διαδικτυακά «μουσικά» μαθήματα εφαρμόζουν τεχνικές εκπαιδευτικών σεναρίων οργανωμένων γύρω από μία θεματική ενότητα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη διαδραστική τεχνολογία των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας.  Έχουν ως βασικό στόχο τη διερεύνηση της ιστορίας της ελληνικής μουσικής του 20ού κυρίως αιώνα σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα. Σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δισκογραφία των 78 στροφών, καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, συνεντεύξεις, τρισδιάστατα μοντέλα ιστορικών μουσικών οργάνων και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου αποτελούν τον πυρήνα των πρώτων δομημένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες με βασική συνιστώσα και σημείο αναφοράς τη μουσική και το τραγούδι πραγματεύονται τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες, την πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και πτυχές της κοινωνικής ζωής της νεότερης Ελλάδας. Το υλικό αυτό, διαρθρωμένο σε επιμέρους κεφάλαια (διαλέξεις) και υποενότητες, συνοδεύεται από ερωτήσεις, δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια, στην προσπάθεια να βοηθήσει τον μαθητή να ανασυνθέσει σημαντικές στιγμές του μουσικού και ιστορικού γίγνεσθαι, να τις γνωρίσει και να τις κατανοήσει, και παράλληλα να προβληματιστεί, αναπτύσσοντας τη συνδυαστική σκέψη και την κριτική του ικανότητα.

DigitalBooksSources

Εξατομικευμένη μάθηση

Διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της εξατομικευμένης μάθησης, δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητευόμενο να επιλέξει τη δική του μαθησιακή διαδρομή, καθορίζοντας τον δικό του ρυθμό και τρόπο μάθησης.

TrustedContent

Ιστορικό περιεχόμενο

Βασίζονται σε ποικίλης φύσεως τεκμήρια (ηχητικά, έντυπα, οπτικά κ.ά.) της νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές που «αφηγούνται» μουσικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα.

TeacherClass

Εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα και το περιεχόμενό τους ως επιπρόσθετες πηγές ακόμα και μέσα στη σχολική τάξη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Η Εκπαιδευτική Πύλη του «Εικονικού Μουσείου Αρχείου Κουνάδη» απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και άνω, σε εκπαιδευτικούς, σε δια βίου μαθητές καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη μουσική και τα τραγούδια των Ελλήνων και τη νεότερη ελληνική ιστορία.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

Το Ρεμπέτικο αποτελεί αστικό λαϊκό μουσικό είδος που άκμασε το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Με επιρροές από το δημοτικό και το μικρασιάτικο τραγούδι, αντικατοπτρίζει το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής όπου αναπτύχθηκε και ιδιαιτέρως τη ζωή του περιθωρίου. Στην πορεία η κοινωνική του βάση επεκτάθηκε στους πρόσφυγες, στην εργατική και τη μεσοαστική τάξη, ενώ στις μέρες μας αναγνωρίζεται ως δημοφιλής πολιτιστική κληρονομιά που ανήκει σε όλους τους Έλληνες.

Πρόκειται για μουσική-πολιτισμική έκφραση, άμεσα συνδεδεμένη με τον λόγο και τον χορό, που διαδόθηκε σταδιακά στα αστικά λαϊκά στρώματα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Εξελίχθηκε μεταπολεμικά σε μουσικό είδος ευρείας απήχησης, λειτουργώντας ως ισχυρό σύμβολο ταυτότητας και ιδεολογίας για την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση.

Eγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2016 και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO το 2017

Πηγή: ayla.culture.gr/ρεμπετικο/

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

“Τα τραγούδια αυτών που μπορεί να γυρίζουν ασκόπως ή να ονειρεύονται”. Ο Παναγιώτης Κουνάδης μοιράζεται μαζί μας ιστορίες από το ρεμπέτικο, καθώς μας ξεναγεί στους θησαυρούς που κρύβονται στην πλούσια συλλογή του Αρχείου.