Μακεδονικός αγώνας

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας, η πληθυσμιακή σύνθεση της οποίας συνίσταται από ένα μωσαϊκό εθνοτήτων, φυλών, γλωσσών και θρησκειών, αποτέλεσε  αντικείμενο έντονης διεκδίκησης στον αγώνα για εθνική ολοκλήρωση των βαλκανικών κρατών που διεκδικούσαν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πεδίο ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν από ελληνικής και από βουλγαρικής πλευράς με τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908). Μάχες, περιστατικά και πρωταγωνιστές αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για δημοτικού, κυρίως, ύφους δημιουργίες, τα τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα, κάποια από τα οποία αποτυπώθηκαν στη δισκογραφία των 78 στροφών.

 

Τραγούδια: Παύλος Μελάς, Ο καπετάν Βάρδας, Ξένος είμαι κι ήλθα τώρα

"Ξένος είμαι κι ήλθα τώρα"

Εθνικός διχασμός

Οι νίκες των Βαλκανικών πολέμων διαμόρφωσαν νέες συνθήκες και ανέτρεψαν τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες. Με κύριο ζητούμενο την πολιτική διαχείριση της νίκης ο Θρόνος έθεσε σε τριβή τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η σύνδεση του Θρόνου και του περιβάλλοντος της Αυλής με τον γερμανικό παράγοντα  όρισε τη σύγκρουση με τη φιλοβρεταννική και φιλογαλλική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. Με κύριο διακύβευμα την έξοδο της Ελλάδας στο πλευρό των Άγγλο-Γάλλων, ξεκινάει η μεγάλη σύγκρουση του Εθνικού Διχασμού. Πρόκειται για μια σύγκρουση που έχει αναφορά τη συμμετοχή ή όχι της χώρας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην ουσία συνδέεται με μια βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ συντήρησης και νεωτερικότητας.  Η εμφύλια σύγκρουση διέτρεχε το σύνολο των κοινωνικών τάξεων και συχνά εκφράστηκε μέσα από την τέχνη και ιδιαίτερα το λαϊκό τραγούδι και την Επιθεώρηση. Συχνές ήταν οι διώξεις εναντίον των καλλιτεχνών στις περιπτώσεις που οι αστυνομικές αρχές ήταν συνδεδεμένες με μια από τις δύο παρατάξεις.

 

Τραγούδια: Ένα καράβι, Ο γιος του αετού, Ο γιος του Ψηλορείτη, Το δράμα της Λαμίας

"Ο γιός του αετού"

Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος αποτέλεσε την πρώτη ευκαιρία συγκρότησης

συσσωμάτωσης, η οποία έκτοτε στην ουσία θα αποτελέσει την μεταπολεμική ελληνική κοινωνία, όπου γηγενείς και πρόσφυγες αρχίζουν να λειτουργούν πλέον ως ένα εθνικό σύνολο. Έτσι, η κήρυξη του πολέμου από τη φασιστική Ιταλία και η νικηφόρα αντιμετώπισή της από τον ελληνικό στρατό στην Αλβανία κινητοποίησε και τις δυνάμεις του ελληνικού τραγουδιού. Από τον Οκτώβριο του 1940 έως και τον Απρίλιο του 1941, στο εξάμηνο αυτό οι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού όλων των κατηγοριών κατέγραψαν τα γεγονότα σε νέα τραγούδια ή προσάρμοσαν στίχους με ανάλογη θεματολογία σε παλαιότερες επιτυχίες.

 

Τραγούδια: Άκου Ντούστε μου τα νέα, Κορόιδο Μουσολίνι, Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, Δε με φοβίζ' ο πόλεμος

"Κορόιδο Μουσολίνι"

Μικρασιατική καταστροφή & Προσφυγιά

Τον Αύγουστο του 1922 κλείνει οριστικά η ιδεολογία του Ελληνικού αλυτρωτισμού. Ο ξεριζωμός 1.200.000 Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου από τις εστίες τους αποτελεί την ουσιαστική καταστροφή του ελληνικού 20ου αιώνα. Έκτοτε τίποτα δεν θα είναι το ίδιο με ό,τι προηγήθηκε. Η εχθρότητα που βίωσαν οι πρόσφυγες κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα αποτέλεσε τη βασική έκφραση του τέλους μιας ιδεολογίας η οποία θεωρητικά είχε συγκροτηθεί για να τους λυτρώσει. Η παρουσία τους στον αγροτικό και τον αστικό ιστό θα εμβολιάσει την νεότερη Ελλάδα, καθοριστικά, με μια προοπτική όπου οι γεύσεις οι ήχοι και η καθημερινότητα θα αποτελέσουν μια σύνθεση πολιτισμών και ιστορίας. Παρά την ηχηρή οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανατροπή, το γεγονός της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν δείχνει να επηρέασε το ελληνικό τραγούδι. Ίσως ο μεγάλος αριθμός αμανέδων που ηχογραφήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1924 εκφράζει το γενικότερο κλίμα απόγνωσης για την καταστροφή και την ψυχική κατάσταση των προσφύγων και μεγάλου μέρους των Ελλήνων της Παλαιάς Ελλάδας.

 

Τραγούδια: Τι σε μέλει εσένανε, Προσφυγοπούλα, Ο στεναγμός της Σμύρνης

"Τι σε μέλει εσένανε"

Mετανάστευση

Το φαινόμενο της ελληνικής διασποράς, μακραίωνο, πολυσύνθετο και  πολυδιάστατο, είναι συνυφασμένο με την πορεία του νεότερου ελληνισμού.  Οι πρώτοι μαζικοί εκπατρισμοί ανάγονται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, περίπου από τα μέσα του 15ου με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τη φυγή των Ελλήνων λογίων, κυρίως, προς την Δυτική Ευρώπη, ενώ ως τις αρχές του 18ου αιώνα δημιουργούνται σημαντικές ελληνικές εστίες στις βόρειες βαλκανικές χώρες, σε αστικά κέντρα της κεντρικής Ευρώπης και σε λιμάνια της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, διακρίνονται δύο περίοδοι μαζικής μετανάστευσης.

Το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα της νεότερης περιόδου καταγράφεται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου  αιώνα και εντάσσεται στο πλαίσιο του μαζικού ευρωπαϊκού μεταναστευτικού κύματος που προκάλεσε η κρίση των αγροτικών κοινωνιών στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τους ταχύτατους ρυθμούς εκβιομηχάνισης και την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς εργατικού δυναμικού. Στο διάστημα 1890-1924 περίπου 500.000 άτομα, Έλληνες υπήκοοι αλλά και Έλληνες άλλων χωρών, εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, αναζητώντας διέξοδο επιβίωσης στα δυσεπίλυτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί, ιδιαίτερα μετά τη σταφιδική κρίση (1893).

 

Μετά τον  Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι καταστροφές που υπέστη η χώρα σε υποδομές και ανθρώπους αλλά και οι συνέπειες του Εμφύλιου πολέμου, οι πολιτικές διώξεις, η οικονομική ανέχεια και οι αλλαγές στην κοινωνική,  χωροταξική φυσιογνωμία της Ελλάδας, διαμορφώνουν τις συνθήκες για την εμφάνιση της δεύτερης μεταναστευτικής ροής. Στην περίοδο 1945-1977, 1.300.000 Έλληνες θα κατευθυνθούν κυρίως προς την αμερικανική ήπειρο, τη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία, ενώ ένα μέρος των πολιτικών προσφύγων θα αναζητήσει καταφύγιο προς τις χώρες επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης.

 

Σήμερα, λίγες δεκαετίες μετά την μετατροπή της Ελλάδας από χώρα εκροής, μέχρι τότε, σε χώρα υποδοχής μεταναστών, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τρίτο μεταναστευτικό ρεύμα που αφορά νεαρούς επαγγελματίες και επιστήμονες. Πρόκειται για τη απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευμένων προς ποιοτική εργασία, οι οποίοι αναγκάζονται να εκπατριστούν λόγω της οικονομικής κρίσης, της υψηλής ανεργίας, των περιορισμένων επενδύσεων αλλά και της έλλειψης αξιοκρατίας στην επιλογή του στελεχιακού δυναμικού. Αυτού του είδους η μετανάστευση γνωστή και ως brain drain αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, κυρίως σε χώρες που υφίστανται τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

 

Πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, το φαινόμενο της μετανάστευσης, με τη συγκινησιακή φόρτιση και τις έντονα βιωματικές συνδηλώσεις, τόσο για τον μετανάστη όσο και για τους οικείους του που αποχωρίστηκε, αλλά και λόγω της διαχρονικής σημασίας στη διαμόρφωση της ζωής των Ελλήνων δεν θα μπορούσε να μην καταγραφεί από το ελληνικό τραγούδι. Η παλαιότερη παράδοση των δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς θα συνεχιστεί από τα αστικά τραγούδια ενώ οι πιο πρόσφατες μεταναστεύσεις θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για τα νεότερα μουσικά ιδιώματα.

 

Τραγούδια: Και γιατί δε μας το λες, Χελμέ μου

"Χελμέ μου"

 

Πτυχές και γεγονότα της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής που αποτυπώθηκαν στη δισκογραφία


Οι αγώνες των Επτανησίων για ένωση με την Ελλάδα

Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη της 17/29 Μαρτίου 1864 ανάμεσα στις τρεις Δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Pωσία, και στο ελληνικό βασίλειο αποτέλεσε την πρώτη επέκταση των συνόρων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Επτανησίων κινήθηκε, όπως επισημαίνει ο φιλόλογος και Δρ Ιστορίας Πέτρος Πετράτος, σε πολλά επίπεδα: «Μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) αποφασιστική υπήρξε η συμβολή των Επτανησίων πληρεξουσίων μέσα στο χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου: κατά τη συζήτηση των άρθρων του Συντάγματος του 1864 συνέβαλαν στη δημοκρατική διαμόρφωση του συνταγματικού κειμένου αλλά και σε επόμενες βουλευτικές περιόδους η παρουσία και συνεισφορά  τους κρίθηκε γόνιμη για μια προοδευτικότερη μεταλλαγή των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων. Οι φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές αρχές και οι ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού μετακενώθηκαν στο ελληνικό κράτος από τους Επτανησίους πολιτικούς, αν και πάντοτε οι στρεβλές ελλαδικές  κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές δομές αντιστέκονταν σε κάθε κοινωνική και πολιτική αναγεννητική προσπάθεια. Πάντως, θα αποκατασταθεί από επιγόνους του επτανησιακού ριζοσπαστισμού (Παναγιώτης Πανάς, Ρόκκος Χοϊδάς) μια ουσιαστική επαφή με δημοκρατικούς και κοινωνιστικούς-σοσιαλιστικούς κύκλους της Αθήνας και γενικότερα της Ελλάδας.

Αλλά και στον επιστημονικό, λογοτεχνικό, θεατρικό, εικαστικό και μουσικό χώρο, μετά την Ένωση, η συμβολή των Επτανησίων δημιουργών στα τεκταινόμενα του ελληνικού κράτους θεωρείται σημαντική. Συνεισφέρουν στη λογοτεχνική και καλλιτεχνική ανανέωση, εισάγουν πρωτοποριακές αντιλήψεις στο θέατρο και τη μουσική, ενώ προωθούν την έρευνα και θεραπεύουν ποικίλους κλάδους της επιστήμης, διαπρέποντας αρκετοί και σε διεθνές επίπεδο».

"Λομπαρδιανοί"

Με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (1881), σύμφωνα με την οποία παραχωρούνταν στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλία, εκτός της Ελασσόνας, και η περιοχή της Άρτας, για πρώτη φορά το νεοσύστατο ελληνικό κράτος απέκτησε ειρηνικά τουρκοκρατούμενες επαρχίες, αυξάνοντας την έκταση του κατά 13.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τον πληθυσμό κατά 285.000 περίπου κατοίκους. Η αναίμακτη προσάρτηση πιθανόν υπήρξε η αιτία για την απουσία σχετικών ηχογραφήσεων στη δισκογραφία των 78 στροφών, στην οποία αποτυπώθηκαν ωστόσο μια σειρά από εμβληματικά κομμάτια του θεσσαλικού ρεπερτορίου, όπως η περίφημη «Καραγκούνα».

"Καραγκούνα"

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας

Ο αγώνας των Κρητών για την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας εκδηλώνεται, ήδη  κατά τον 18ο αιώνα και  κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του 19ου με ζητούμενο την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μεγάλη σειρά αλλεπάλληλων επαναστατικών κινητοποιήσεων με κυριότερες εκείνες των ετών 1770, 1821, 1833, 1841, 1858, 1866-1869, 1878, 1889 που δεν ευοδώθηκαν.  Παρά την ελληνική ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 η Κρήτη απέκτησε καθεστώς ημιαυτόνομης επαρχίας από την Οθωμανική  Αυτοκρατορία. Θα χρειαστεί η νικηφόρα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων για να επιλυθεί θετικά το Κρητικό ζήτημα με την ανακήρυξη της ένωσης με το ελληνικό κράτος, η οποία πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα την 1η Δεκεμβρίου 1913, με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο φρούριο του Φιρκά των Χανίων.

Οι αγώνες της Κρήτης για απελευθέρωση από τους Οθωμανούς

Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913),  αποτελούν την πρώτη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να συγχρονιστεί με τους συμμάχους προκειμένου να διεκδικήσουν συγκροτημένα εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και  έληξαν με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (10.8.1913). Η κινητοποίηση υπήρξε ευρύτατη, Έλληνες εντός και εκτός συνόρων αλλά και μετανάστες της Αμερικής έσπευσαν κατά χιλιάδες να συμμετάσχουν ως εθελοντές στον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η Ελλάδα διπλασιάσθηκε σε έκταση και σε πληθυσμό, προσαρτώντας το νότιο μέρος της Μακεδονίας με τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα μέχρι τις εκβολές του Νέστου ποταμού, το νότιο μέρος της Ηπείρου καθώς και την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με κύριο όχημα τον αλυτρωτισμό ο οποίος συνδυάστηκε επιτυχημένα με τον πραγματισμό του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτέλεσαν την πρώτη περίπτωση όπου η ελληνική κοινωνία μεταβάλλει, πολεμώντας, την εθνική φαντασίωση σε νέα εδαφική πραγματικότητα. Τα κατορθώματα των ευζώνων των Βαλκανικών Πολέμων πέρασαν στη σφαίρα του θρύλου και καταγράφηκαν στα λαϊκά θεάματα, όπως η Επιθεώρηση, και τα τραγούδια. Ένα από τα δημοφιλέστερα επιθεωρησιακά νούμερα υπήρξε το «Ευζωνάκι γοργό» από τα Πολεμικά Παναθήναια του 1913.

 

Τραγούδια: Ο εύζωνας, Τα ευζωνάκια πολεμούν

Βαλκανικοί Πόλεμοι

"Ο εύζωνας"

"Ολονυκτιά της Κρήτης"

Μικρασιατική εκστρατεία

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο στρατόπεδο των νικητών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου της έδωσε τη δυνατότητα, να αναλάβει εκ μέρους των νικητών την αποκατάσταση της τάξης  στα εδάφη της Μικράς Ασίας  και στη ζώνη της Σμύρνης. Έτσι τις 2 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Η τύχη της περιοχής θα αποφασιζόταν μετά από την πάροδο μερικών ετών μέσω δημοψηφίσματος. Παράλληλα με τις διεθνείς συνθήκες η παρουσία του ελληνικού στρατιού στο έδαφος της Ιωνίας αποτέλεσε την κορύφωση του αλυτρωτισμού και της Μεγάλης Ιδέας. Της ιδεολογίας δηλαδή που κυριάρχησε στο ελληνικό κράτος ήδη από τα μέσα του 19ου  αιώνα. Η εκλογική ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές το 1920, η αλλαγή των διεθνών συνθηκών, η ανάδειξη του ισχυρότατου τουρκικού εθνικού κινήματος διαμόρφωσε συνθήκες τις οποίες αδυνατούσαν να διαχειριστούν οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις την περίοδο 1920-22. Η τουρκική επίθεση του Αυγούστου του 1922 από τον νέο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ οδηγεί στην ήττα του  ελληνικού στρατού και στον ξεριζωμό από τις εστίες τους του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

"Ελευθερία"

Η ένωση της Δωδεκανήσου

Η ένωση της  Δωδεκανήσου με τον εθνικό κορμό αποτέλεσε το μοναδικό εδαφικό όφελος της χώρας μετά από τη συμμετοχή της στο στρατόπεδο των νικητών.

 

Τραγούδια: Ροδίτισσα

 

"Ροδίτισσα"

«Η αφήγηση ωραίων, θαυμαστών και ηρωικών πράξεων του παρελθόντος ήταν πάντα και για όλους τους λαούς το νήμα που οδηγούσε και ύφαινε το μέλλον.

Οι λαογράφοι […] ονομάτισαν «Ιστορικά» τα τραγούδια που έχουν ως θέμα «γεγονότα». Και τα γεγονότα αυτά είναι συνήθως πολεμικά, κατορθώματα επώνυμων προσώπων, και συνήθως ο ηρωικός θάνατός τους, μάχες, πολιορκίες και αλώσεις πόλεων. Στην μεγάλη κατηγορία των ιστορικών ανήκουν και τα «Κλέφτικα» τραγούδια, με τη διαφορά ότι αναφέρονται σε πρόσωπα και καταστάσεις συγκεκριμένης ιστορικής εποχής και συγκεκριμένης περιοχής: στον αγώνα των ασύντακτων ομάδων των κλεφταρματολών στην ηπειρωτική Ελλάδα της Τουρκοκρατίας.

[…] τέτοια τραγούδια δεν περιέχουν παρά ελάχιστα, αόριστα, ανακριβή ή ακόμη και καθόλου ιστορικά στοιχεία· αποτελούν μάλλον μια διαπλοκή του μύθου με την ιστορία. Ωστόσο, μέσα από τις κατά τόπους και καιρούς «ακροάσεις», προσαρμογές και ερμηνείες τους, τα τραγούδια αυτά φορτίστηκαν με συγκεκριμένα ιδεολογικά καθήκοντα, καλλιέργησαν τη συλλογική μνήμη, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας αλλά και της αίσθησης τοπικής ιδιαιτερότητας όσο κανένα μάλλον άλλο είδος της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μπορούμε να πούμε πως την πραγματικά ιστορική τους διάσταση την απέκτησαν μέσα απ’ τη χρήση τους».

 

Μιράντα Τερζοπούλου

 

Τραγούδια: Κατσαντώνης, Οι Κολοκοτρωναίοι, Τ' Ανδρούτσου η μάνα

Δημοτικά τραγούδια για τους αγώνες των κλεφταρματολών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

"Κατσαντώνης "

Δρόμοι παράλληλοι με την ιστορία

Η επίσημη Ιστορία αλλά και οι μικρές, ανθρώπινες ιστορίες, προσωπικά γεγονότα  αλλά και όλα όσα συγκίνησαν ή συντάραξαν την κοινή γνώμη και είχαν απήχηση και επίδραση στη λαϊκή ψυχοσύνθεση και ενέπνευσαν τους δημιουργούς, αποτέλεσαν άμεσα ή έμμεσα μέρος της θεματολογίας του ελληνικού τραγουδιού.

Σε παράλληλη πορεία με τις εξελίξεις και τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, το ελληνικό τραγούδι, ως κοινωνικό κάτοπτρο αλλά και ως πεδίο συμβολικής εγγραφής και προβολής των σφοδρών αντιπαραθέσεων που εξέφραζαν βαθύτερα κοινωνικά αιτήματα της κάθε εποχής, καταγράφει, και ενίοτε σχολιάζει, όχι μόνο τα σημαντικά πολιτικά, στρατιωτικά, κοινωνικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία του ελληνισμού αλλά και όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της προσωπικής ζωής, αποθησαυρίζοντας τη συλλογική μνήμη και αποτυπώνοντας τις διαδρομές διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας

Στη σταφίδα

του Κλεάνθη Τριανταφύλλου

 

Από το τσαμπί σου κρέμεται, γλυκειά μου μαυρομμάτα

το Εθνος… Σένα θρέφομε μονάκριβη ελπίδα,

χλωρή, όσο ξεραίνεσαι, συ κάνεις την Πατρίδα,

είν’ από σένα τάλλαρο τ’ αλώνια μας γεμάτα,

μικρή, γλυκομελάχροινη, κοπέλλα μου σταφίδα!

 

Ω! Σε δοξάζει ο Ρωμιός, εγγλέζικο στομάχι,

που δίχως κουρεντί δε ζεις… πλαμ πούδιγκ σε δοξάζει,

μ’ αλί στο Εθνος που μετρά, μετρά και λογαριάζει

πως έξοδα και φόρους και λούσο του θε νάχει

από τσαμπί που το νερό σαν το γατί τρομάζει!..

 

Πίσω στις ιστορίες

Η μετανάστευση στην Αμερική

Επόμενη ιστορία: