Η Ναπολιτάνα

PDF cannot be displayed, please update.

Ταραντέλλα για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Τα Νέα Παναθήναια"
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Μουσική εκ του Ιταλικού
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης