Ντουμ-ντουμ

PDF cannot be displayed, please update.

One step (duetto) για φωνή και πιάνο από την Οπερέτα "Ερωτικά γυμνάσια"
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφεται: "Σχεδιαγράφησις Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, Εκδοτικός Οίκος Γ. Φέξη, Εν Αθήναις"
Φέρει σφραγίδα της συλλέκτριας
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης