Γιατί χωρίσαμε

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Λουίζας Ποζέλλι (ερμηνεύτρια)
Αναγράφονται: Ποζέλλι, Δρ. 14, Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσας
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα για τα "5 νέα τραγουδάκια"
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου για φυσαρμόνικες

Δείτε επίσης