Χηρινοί έρωτες

PDF cannot be displayed, please update.

Πόλκα για πιάνο και φωνή
Εξώφυλλο έγχρωμο με φωτογραφία του Αττίκ και τα πρώτα μέτρα έξι τραγουδιών του συνθέτη
Στο κάτω μέρος ιδιόχειρη υπογραφή του συνθέτη και σφραγίδα "ATTIC"
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Τιμή εκάστου άσματος Δρχ. 2.50, Tous droits d' exécution, de reproduction et de traduction réserves pour tous pays, Enregistré au Ministère de l' Instruction Publique du 12 Août 1335
Έντυπη αφιέρωση: Τω αγαπητώ μοι φίλω Αριστοτέλη Ζαροκίλλη (Εν Εκατερινοδάρ, Ρωσσίας)
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους του τραγουδιού και κολλημένο ένα επιπλέον οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης