Κουράστηκα να σ' αγαπώ

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Μοντέρνα"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Λουίζας Ποζέλλι (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: Μίχος Μίνως
Φέρει σφραγίδα του Εκδοτικού Οίκου
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης