Όπως σε φαντάστηκα σε βρήκα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο (κόκκινο) με φωτογραφία της συνθέτριας και λεζάντα "Η μεγάλη επιτυχία της Νινής Ζαχά σε δίσκους Odeon".
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο (κόκκινο) με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου.
Στη σελ. 3 (κάτω δεξιά) αναγράφεται Μ. [Μίχος] Μίνως τηλ. 54059

Δείτε επίσης