Η κατάρα

PDF cannot be displayed, please update.

Έργο 14 για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ με διακοσμητικό σχέδιο
Αναγράφεται:
Δρ.2,50
Σφραγίδα:
Ισαβέλλα Γεδεών
Στη δεύτερη σελίδα:
Δημοτικό από τη συλλογή Αγ. Θέρου
Poesia Creas. Popolare
Traduz. F. de Simone - Brower

Δείτε επίσης